Kancelaria Podatkowa w Zielonej Górze - podatki, księgowość, rachunkowość, finanse, kadry i płace.

Fundacja Soundcore

Fundacja SOUNDCORE została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym i udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Realizujemy swoje cele poprzez: promowanie i wspieranie aktywności artystycznej młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem w różnych przejawach w tym poprzez organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców, rozwijanie form aktywizacji społecznej poprzez organizowanie i wspieranie organizacji imprez i koncertów, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, ochronę zdrowia i pomocy społecznej, działalność kulturalną polegającą na kształceniu studentów, wspieranie wszelkich form aktywności sprzyjającej zdrowiu psychicznemu, samorealizacji i rozwojowi osobistemu. Dziesiątki zorganizowanych i współzorganizowanych koncertów, setki godzin w sali prób i dziesiątki w studiu nagraniowym które sprawia iż Fundacja Soundcore jest mocnym punktem na kulturalnej mapie Zielonej Góry oraz województwa lubuskiego. 

Z funacją Soundcore działającą w obszarze kultury pracujemy od lat, wspieramy działania fundacji oraz doradzamy przy strategii marketingowej. Dzięki naszej współpracy fundacji udało się pozyskać dotacje które przyczyniły się do jej znacznego rozwoju.


Zapraszamy: http://soundcore.pl/