Kancelaria Podatkowa w Zielonej Górze - podatki, księgowość, rachunkowość, finanse, kadry i płace.

Stowarzyszenie Rowerem do Przodu

Stowarzyszenie rowerowe mające na celu propagowanie kultury rowerowej w Zielonej Górze oraz województwie lubuskim. Rowerem do Przodu działa nieprzerwanie od 2009 roku.

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:

1. Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji roweru jako powszechnego środka transportu.
2. Współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej.
3. Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi.
4. Edukacja w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg.
5. Działania na rzecz poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej.
6. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym.
7. Promowanie zachowań ekologicznych.
8. Promocja i popieranie zachowań przyjaznych społeczeństwu.
9. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
10. Działania na rzecz humanizacji przestrzeni publicznej.
11. Wspieranie działań na rzecz integracji i promocji miasta oraz regionu.
12. Upowszechnianie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej. 

Ze stowarzyszeniem jesteśmy związani od samego jego początku i wspieramy je na każdym etapie rozwoju oraz promocji.

 

Zapraszamy:

https://www.facebook.com/RoweremDoPrzodu/

http://www.rowerowa.zgora.pl/